Begin 2012 heeft Cantorclin Schoonmaak vanuit haar opleidingsinstituut Cantorclin Academy de training Documentherkenning aangeboden

aan haar operationele en financiële administratie evenals haar projectleiders.

De training Documentherkenning is erop gericht medewerkers in staat te stellen om ID-bewijzen op echtheid te controleren. Tevens is alle projectleiders een loep en een blauwe lamp ter beschikking gesteld.

Arnold Plattèl, algemeen directeur Cantorclin Schoonmaak: ‘In onze branche is het extra belangrijk om zorgvuldig te controleren op echtheid van de ons overhandigde documenten. Uiteraard besteden we hier veel aandacht aan en doen er alles aan om onze medewerkers goed beslagen ten ijs te laten komen. Ik ben er trots op dat alle deelnemers zijn geslaagd voor de training!’

Teneinde deze strenge administratieve procedure te borgen wordt random óók door een speciaal hiervoor aangestelde inspecteur in geheel Nederland op wisselende tijdstippen gedurende de dag, avond en nacht onze medewerkers gecontroleerd op het bij zich hebben van een geldig ID-bewijs, de aanwezigheid van een kopie van het ID-bewijs in het schoon te maken pand en verificatie van onze medewerkers.

× How can I help you?