Cantorclin Schoonmaak onderschrijft haar professionaliteit met de volgende certificaten

Cantorclin Schoonmaak is ISO 9001 gecertificeerd. ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Dit betekent dat het kwaliteitsbeleid op papier staat en bekend is bij alle medewerkers. Wij zorgen voor het verhogen van de klanttevredenheid door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of de dienst van de organisatie. Door deze ambitie uit te dragen verbeteren wij tegelijkertijd onze integrale dienstverlening.

TUV ISO 9001 Cantorclin
TSV ISO

Cantorclin Schoonmaak heeft als één van de eerste schoonmaakbedrijven van Nederland het certificaat voor ISO 14001, tevens hebben wij een CO2- Footprint opgesteld. Hiermee wordt de CO2 emissie inzichtelijk gemaakt en permanent gewerkt aan de reductie hiervan. ISO 14001 is de standaard op het gebied van milieumanagement. Volgens de NEN ISO 14001:2015 norm worden de milieurisico’s van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd. Cantorclin onderzoekt voortdurend de mogelijkheden om haar CO2 uitstoot te reduceren en legt zichzelf op dit vlak ook doelstellingen op.

Cantorclin Schoonmaak heeft haar eigen VSR-inspectrices in dienst om de schoonmaakkwaliteit te kunnen waarborgen. Het VSR Kwaliteitmeetsysteem (VSR-KMS) is een algemeen erkend instrument om objectief en rationeel te bepalen of de geleverde schoonmaakprestatie voldoet aan de gemaakte afspraken.

VSR
VCCN logo

Tevens bezitten wij het VCCN lidmaatschap. De VCCN ( Vereniging Contamination Control Nederland) is een professionele vereniging vóór en dóór vakmensen. Het uitgangspunt is het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van contamination control.

Bovendien zorgen wij, indien gewenst, voor VCA gecertificeerd personeel. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om veilig werken te bevorderen en in een risicovolle omgeving het aantal ongevallen op de werkvloer te verminderen.

VCA Logo
Cleanright logo

Onze eigen reinigingslijn NJOY voldoet aan de A.I.S.E. Charter for Sustainable Cleaning regelgeving. Dit Charter gaat uit van biologisch verantwoorde producten en goed en overtuigend milieubeleid.

De NEN norm 4400-1 bevat eisen voor het toetsen van bedrijven die personeel ter beschikking stellen. Na inspectie met een positieve beoordeling verstrekt SNA een verklaring.

Verantwoordelijk marktgedrag

Doel van de Code is doorgeschoten marktwerking tegen te gaan. De Code spreekt het verantwoordelijkheidsgevoel van partijen aan.

Vacatures

Stappen van een klusser

Kosten schoonmaakbedrijf

professioneel Cantorclin

Professioneel schoonmaakbedrijf

Vrouw met handschoenen aan

Communicatie

Vrouw met spons en spray

Kwaliteit

Windmolen duurzaam

Duurzaamheid

Certificaat Cantorclin

Certificaten

Bubbeltjes code verantwoordelijkheid

Code verantwoordelijk marktgedrag

Bent u op zoek naar het beste én leukste schoonmaakbedrijf van Nederland? Cantorclin Schoonmaak!