Disclaimer

Ondanks de grote zorgvuldigheid en aandacht die Cantorclin Holding B.V. en de aan haar gelieerde vennootschappen aan het samenstellen van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op www.cantorclin.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Het is een bezoeker niet toegestaan auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cantorclin Holding B.V. en/of de aan haar gelieerde vennootschappen zoals Cantorclin Schoonmaak B.V.

Cantorclin Holding B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.cantorclin.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.cantorclin.nl te kunnen raadplegen.

Cantorclin Schoonmaak B.V. BTW-nummer 8092.88.618.B.01.

Klik hier voor de algemene voorwaarden.