Het Nieuwe Werken betekent slimmer en efficiënter werken, onder andere door gebruik te maken van internet.

Het Nieuwe Werken gaat uit van verantwoordelijkheid en professionaliteit van werkgever en werknemer.

Het is optimaal gebruik maken van internet, samenwerken op afstand, productiever werken door je tijd beter te managen en zo onafhankelijk te zijn van tijd en plaats.

Het Nieuwe Werken heeft ook grote gevolgen voor het facilitair onderhoud. Cantorclin speelt hierop in met de ontwikkeling van Het Nieuwe Schoonmaken. Door goed te kijken naar de bezetting en vervuilingsgraad én heldere afspraken te maken met de gebruikers van het gebouw, kan een besparing tot 22% van het schoonmaakbudget gerealiseerd worden!

Begin nu met Het Nieuwe Werken! Kijk op www.hetnieuwewerkendoejezelf.nl welke 5 eenvoudige stappen er gemaakt kunnen worden om te starten met Het Nieuwe Werken. En vergeet vooral stap 6 niet:

6. Maak een afspraak met Cantorclin voor facilitair advies en besparing!

× How can I help you?